GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
1. Tanımlar
B politika kapsamında;